Бюджет орындалуы

2015 жылдың қорытындысы бойынша «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» ММ
қаржы ландыру жоспарының орындалуы туралы есеп беру


283001 бюджеттікбағдарламасы – Жергілікті деңгейде жастар саясатын іскеасыру бойынша қызмет көрсету
283003 бюджеттікбағдарламасы – Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары
283005бюджеттікбағдарламасы – Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
Мерзімділік: ай сайын
Өлшеу бірлігі: мың теңге

№ п\п

Бағдарлама коды

Қаржыландырудың 2013 жылғаайқындалғанжоспары

Есеп беру кезеңінеқаржыландырудың  айқындалғанжоспары

Бюджеттік бағдарлама бойынша төленгенміндетемелер (бағдарламаішінде)

Нақтышығындар

міндеттемелер бойынша

төлемдер бойынша

1

283001

25424,0

25424

25424

25423,8

25423,8

2

283003

7877,8

7877,8

7877,8

7877,7

7877,7

3

283005

54854,0

54854

54854

54854

54854

Барлығы:

88155,8

88155,8

88155,8

88155,5

88155,5