Амангельдинский район

Социально-демографическая характеристика
населения в возрасте 14-29 лет

Численность населения — 17118 человек,

Численность молодежи в возрасте 14-29 лет — 3351, в том числе мужчин — 1723, женщин — 1628

Состояние здоровья молодежи в возрасте от 14 до 29 лет

Сведения о Молодежных центрах здоровья — в Амангельдинском районе молодежные центры здоровья отсутствуют.

Состояние занятости молодежи

Безработица среди молодежи

2015 2016 2017  
35 26 14 1 квартал
33 24 11 2 квартал
28 17 13 3 квартал
19 16 9 4 квартал
В среднем за год

 

Молодежное предпринимательство

Наименование города, района Количество молодых предпринмателей Сфера деятельности
Амангельдинский 16 Предпринимательство, животноводства, земледелия

 

Сравнительная таблица по проекту «Жасыл ел»

п/п

Год Количество бойцов, чел. Объем финансирования, млн. тенге
1.        2015
2.        2016
3.        2017 120 4755,0

 

Сравнительная таблица по проекту «Молодежная практика»

Показатели Годы Итого:
2015 год

 

2016 год

 

2017 год

 

1 Количество участников 20 20 22 62
2 Численность трудоустроенных, чел 14 11 8 33
3 Объем финансирования (млн. тенге) 3849,3 4118,3 5822,4 13790,0
Всего

 

Проект «С дипломом – в село!»  

Год Общее количество специалистов,прибывших по проекту в село Из них в сферах
Образования Культуры Спорта Здравоох

ранения

Социальной

работы

Ветеринария Примечание
2015 18 14 1 2 1
2016 25 21 1 2 1
2017 26 19 1 2 4

 

  • Сравнительная таблица по проекту «С дипломом – в село!»

 

п/п

Год Количество специалистов, получивших подъемные пособия, чел. Общая сумма подъемных,

млн.тенге

Количество специалистов, получивших кредиты для приобретения жилья Общая сумма на кредиты для приобретения жилья,

 млн. тенге

1.        2015 12 1942400 6 14400,0
2.        2016 21 1336200 4 9545,0
3.        2017 23 3653090 3 6807,0
Всего 56 6931690 13 30752,0

 

Институциональное обеспечение государственной молодежной политики

 

  • О работе молодежных ресурсных центров

 

Регион Наименование Количество сотрудников МРЦ Охват консультациями

(Количество человек)

Финансирование

(в тыс. тенге)

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
Амангельдинский район «Жастар ресурстық орталығы» 4 85 154 4500,2 10352,0

 

  • Список сотрудников Молодежных ресурсных центров

 

ФИО сотрудников МРЦ Должность Рабочий, сотовый тел. Эл. почта
1 Куптилеуов Б.С. Директор 8-714-40-2-11-57 Mrts_amangeldy@mail.ru
2 Темірбай Б.С. Глаавный специалист
3 Сейдағалиева Д.Н. Консультант психолог
4 Маденова К.Ш. Бухгалтер

 

  • Информация о деятельности Советов по делам молодежи при акиматах

 

Год Регион Количество

проведенных заседаний

Председатель (аким/заместитель акима) Перечень вопросов, рассмотренных

на заседаниях Советов, из них реализованных

2017 Амангельдинский район 4 Аким района 1.«Аудан жастарының «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасына қатысуы  туралы»;

2.«Байғабыл ауылдық округінде жастардың  бос уақытын тиімді ұйымдастырудағы атқарылған  жұмыстар туралы»;

3.Амангелді ауданы әкімдігі жанындағы Жастар ісі жөніндегі Кеңес отырысы тапсырмаларының  орындалуы, Байғабыл ауылдық округіне, Жұмыспен қамту орталығына жүргізілген мониторинг қорытындысы туралы;

4. «Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында спорт бөлімінің атқарған жұмыстары туралы»;

5. «Жастардың бойында әскери-патриоттық сезім қалыптастыруда аудандық қорғаныс бөлімінің атқарған жұмыстары туралы»;

6. Жастар саясаты саласындағы өзекті мәселелер туралы;

7. «Жазғы кезеңде жастардың бос уақытын қамтуда «Жасыл ел» еңбек жасақтарын құру, дамыту жөніндегі іс-шараларды өткізу барысы туралы»;

8. «Бос орындар жәрмеңкелерін өткізу, жастарды жұмысқа орналастыру бойынша жасалған жұмыстар туралы».

9. «Амантоғай ауылдық округінде мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың барысы туралы»;

10. «Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, зиянды әдеттерден сақтандыру бағытындағы іс-шаралар туралы»;

11. «2017 жылы жастармен жүргізілген жұмыстардың қорытындылары және Амангелді ауданы әкімдігі жанындағы Жастар ісі жөніндегі Кеңестің 2018 жылға арналған жұмыс жоспары туралы».

 

  • Представленность молодежи и молодежных организаций в составе Советов

 

Регион Общее количество членов Совета Количество представителей молодежных организаций  

%

Амангелдинский район 7 2 28,6

 

  • Количество молодежи в представительных органах, количество молодых госслужащих

 

  Список молодых депутатов нового созыва Количество молодых госслужащих
2017 115

 

  • Сведения об активно действующих молодежных организациях

 

Наименование организации ФИО руководителя Направление деятельности                                                        (спорт, культура, религия, политика и т.д.) Контактные данные
 

1

 

«Жастар Кеңесі» Қоғамдық Бірлестігі

 

Жұмабеков Ә.М.

Әлеуметтiк, мәдени, бiлім беру мiндеттерiн және жастардың құқықтарын, заңды мүдделерiн қорғауға бағытталған  мiндеттердi шешу, рухани және өзге де қажеттiлiктерiн қанағаттандыру 8-778-327-00-40
 

2

 

«Қайнар» Жастар Бірлестігі

 

Сұлтан Г.

Жастардың туған өлкенің әдеп-ғұрпы мен дәстүріне деген қызығушылықтарын арттыру, мәдени және тарихи мұралармен таныстыру, оларды сақтауға тәрбиелеу 8-714-40-21-5-83

 

 

  1. Инфраструктура

 

  • Сведения о количестве спортивных сооружений по состоянию на 1 квартал 2018 года

 

 

Район/город Спортивные залы Дворцы спорта Конькобежный стадион Дворовые клубы

 

количество в них секций общий охват, чел. в них занимается от 14 до 29 лет количество в них секций общий охват, чел. в них занимается от 14 до 29 лет количество общий охват, чел. в них занимается от 14 до 29 лет количество в них секций общий охват, чел. в них занимается от 14 до 29 лет
Амангелдинский 27 146 1050 620 1 8 1520 1170 14 14 1050 620